Blymke har vært med i teamet som har utviklet den digitale søknaden, som ble lansert i 2020. Siden den gang har nye funksjoner blir lagt til, og stadig flere hjelpemidler kan søkes om digitalt. Den erfarne ergoterapeuten har jobbet med formidling av hjelpemidler i 20 år og er svært begeistret.

– Det er også kollegene mine. Søknaden er enkel og intuitiv, og alle jeg har snakket med elsker den. Ikke bare fordi vi sparer tid, men også fordi hjelpemidlene kommer mye raskere fram til de som skal ha dem, sier Blymke.

Les mer.

Kilde: nav.no