Overføringen av kunnskap om den innlagte pasienten ved et vaktskifte foregår i mindre grad enn før muntlig. Digitalisering er en av flere endringer i organiseringen av helse- og velferdstjenestene som påvirker sykepleiernes arbeidshverdag.

Med innføringen av elektronisk pasientjournal har informasjonsdeling og dermed overføringen av kunnskap gått fra å være muntlig til det som kalles stillerapport.

Les mer.

Kilde: forskning.no