Den økende digitale utenforskapen blant den eldre generasjonen er et bekymringsfullt problem som kan føre til sosial isolasjon og ekskludering. En risikoanalyse fra SSB viser at høy alder og sosial status som pensjonist øker sannsynligheten for å oppleve digitalt utenforskap.

Heldigvis har konsepter som blant annet «digivenn» og handlingsplanen fra regjeringen om å øke inkludering i et digitalt samfunn begynt å bane vei for å redusere denne kløften og øke den digitale kompetansen hos eldre. Dette er også med på å forebygge ensomhet, som er et økende folkehelseproblem hos både den yngre og eldre generasjon.

Les mer.

Kilde: digi.no

Digital inkludering for alle!

Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Finansnæringen har utarbeidet Bransjenorm finansiell inkudering. Hva kan det offentlige lære av arbeidet, spør Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

Digitalisering og bærekraft handler om at alle skal med – vi skal ha et samfunn utan digitale barrierer, sier Dag Ove Eggum, seniorrådgiver i Tilsynet for universell utforming av ikt.

Møt innlederne på Service- og tjenestekonferansen 2023 på spor H: Digital inkludering for alle, 20.10.