Midlene skal være til hjelp og glede for flest mulig eldre i hele landet. Prosjektleder i Pensjonistforbundet er Unn Johansen.

Pensjonistforbundets opplæring er gratis og åpen for alle (uavhengig av medlemskap).

Les mer.

Kilde: pensjonistforbundet.no