Med utgangspunkt i at våre digitale liv i stor grad styres av svært ulike aktører, var dagens program satt sammen for å synliggjøre hvordan ulike tiltak og virkemidler henger sammen. Hvordan hver enkelt aktør, på ulike steder i samfunnet har mulighet til å påvirke og bidra til at flere deltar i den digitale hverdagen.

− Selv om vi jobber for et mer aldersvennlig Norge, er vi opptatt av digital inkludering for alle, kunne senterets leder, Wenche Halsen fortelle da hun åpnet konferansen. Målet må uansett være å sikre en digital verden for alle uansett alder, utdannelse, bakgrunn og økonomi. Dette krever noe av den enkelte aktør i vår digitale hverdag.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no