«Digitalisering av sosiale tjenester» (Digisos) startet opp i 2017 som et samarbeid mellom KS, kommunene og NAV. Målet var å gjøre det mulig for alle brukere av NAVs sosiale tjenester å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt, å få innsyn i egen sak og å ha digital kontakt med NAV. Digital søknad ble innført i 2019, mens innsynsløsningen kom på plass i 2021. Dialogfunksjon testes for tiden ut i en pilot.

Les mer.

Kilde: nav.no