Juss oppleves ofte som et hinder for digitalisering. Kompleksitet i regelverk og mangel på harmonisering mellom sektorlovgivning skaper barrierer for effektiv og ansvarlig bruk av data. Dette gjør det vanskelig for offentlig sektor å levere gode tjenester som utnytter potensialet i bedre bruk av data og kunstig intelligens (KI).

Les mer.

Kilde: digdir.no