Mariann Crantz er psykologspesialist i organisasjonspsykologi.

Medlemmene i ledergrupper har forskjellige ansvarsområder, ulik bakgrunn og erfaring, og dermed ofte forskjellige synspunkter og fokus.

Det kan føre til et «debattklima» når saker skal behandles, hvor det handler om å argumentere for egne meninger og få gjennomslag for dem. Standpunktene blir lett fastlåste og polariserte, heller enn at nysgjerrigheten skrus på når uenighet oppdages.

Forskjellighetens styrker

Ledergrupper, som er sammensatt med forskjellighet blant medlemmene, får et bredere beslutningsgrunnlag og dermed ofte bedre resultater, dersom ledergruppen klarer å utnytte forskjellene. Med stor grad av forskjellighet mellom medlemmene er det lett for at det blir konflikt, og resultatene kan preges av dette.

Ledergruppen må få til å samhandle på måter som utnytter styrken i forskjellighet, og motvirker begrensningene. Studier viser at det er positivt med friske meningsutvekslinger og at medlemmene tør å være uenige på sak (oppgavekonflikt), så lenge det ikke oppstår relasjonskonflikt.

Forskere, som studerer hvordan ledergrupper kan kommunisere for å skape bedre resultater, har identifisert spesielt én måte å snakke sammen på som har sammenheng med bedre resultater: Dialog.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no