Hvordan kan vi bygge psykologisk trygghet på arbeidsplassen om vi ikke føler vi kan snakke med sjefen vår? Hvorfor skal vi bry oss om å påvirke egen arbeidssituasjon hvis vi uansett ikke får tilbakemeldinger fra andre på det vi gjør? 

Ofte finner man grunnen til at det er slik i arbeidsmiljøet vårt. Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. 

Hvordan dette gjøres er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, men felles er at arbeidsmiljøet påvirker både jobbengasjementet vårt og helsa vår, så vel som hvor godt virksomheten produser og lykkes.

Ønsker dere å endre noe i arbeidsmiljøet deres, må dere kanskje først se på hva annet som må komme på plass aller først. Statens arbeidsmiljøinstitutt har identifisert seks faktorer som går igjen på tvers av arbeidsplasser og yrker. 

Les mer.

Kilde: idebanken.org