Slik fungerer den tankelesende AI-en

Først tar du på deg en lue med EEG-sensorer som fanger opp hjernebølgene dine. 

Så tenker du på en setning.

Deretter tolkes hjernebølgene av en AI-modell kalt DeWave, som oversetter dem til ord og setninger.

Nøyaktigheten er foreløpig på rundt 40-60 %. Det vil si at AI-en feiltolker mye. Men forskerne håper å kunne øke dette til rundt 90%.1

Å tolke hjernebølger har tidligere krevd MR-skanning eller implantering av elektroder i hjernen.

En stor fordel med BrainGPT er at den er praktisk.

Les mer.

Kilde: aiavisen.no