Det har vært mye debatt om det såkalte Avkommersialiseringsutvalget, med til dels harde fronter på høyre- og venstresiden.

I en merkelig kommentar om bråket i det såkalte Avkommersialiseringsutvalget avlegger Jo Moen Bredeveien meg en visitt (15.2.), skriver Clemet, og fortsetter:

«For 40 år siden fantes det ikke kommersiell velferd i Norge», skriver Bredeveien, men det er feil.

Også den gangen gikk folk til legen, og de aller fleste (fast)leger har alltid vært selvstendig næringsdrivende. Vi hadde også private barnehager, barnevern og eldreomsorg.

Men det er riktig at vi for 40 år siden ikke hadde like mange kommersielle velferdsaktører som vi har i dag. Den gangen hadde vi heller ikke full barnehagedekning, flyktningstrømmer eller lovfestet rett til BPA.

Det er Stortinget som bestemmer hvilke velferdstjenester vi skal tilbys eller ha rett til. Siden 1983 har det vært en enorm vekst i velferdstjenestene, både når det gjelder kvantitet og kvalitet.

I hele denne perioden har vi bygget på samme modell: Det offentlige har ansvaret for at tjenestene blir finansiert og levert, mens de som drifter og leverer tjenestene, kan være både offentlige, ideelle og kommersielle aktører. Ideelle og kommersielle aktører står i dag for om lag 20 prosent av tjenestene, hvorav de kommersielle leverer flest.

Les mer.

Kilde: civita.no