Krig, etterdønninger etter pandemien, grønt skifte, teknologisk utvikling, eldrebølge. Alt dette skaper usikkerhet om fremtiden, men vi vet med sikkerhet at norsk økonomi og arbeidsliv må gjennom en storstilt omstilling de kommende årene. Omstilling og endring betyr at arbeidskraften og kompetansen må endres, slik at den enkelte alltid vil være kvalifisert til å ta på seg nye oppgaver, eller finne ny jobb. 

Dette er alle enige om, og alle politiske partier med respekt for seg selv bruker mye tid på å snakke om viktigheten av livslang læring. Både den sittende og den forrige regjeringen har lovet å gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no