De siste månedene og ukene er det skrevet mye om ChatGPT og andre produkter og tjenester som via kunstig intelligens kan hjelpe oss med blant annet å skrive saker, dikt og andre tekster. Mange ser også at teknologien bak disse tjenestene vil kunne ha enorme konsekvenser for samfunnet og arbeidslivet.

Mange av våre ansatte er også ivrige etter å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere egen arbeidshverdag og for å skape bedre offentlige tjenester, samtidig som andre kan bekymre seg for hvordan utviklingen vil påvirke dem selv og egne oppgaver.

Enkelte forskere antyder at så mye som 80 prosent av arbeidsstyrken vil oppleve at 10 prosent av arbeidsoppgavene påvirkes av slike verktøy, og rundt 19 prosent av arbeidstakere vil oppleve at 50 prosent av oppgavene påvirkes.

Les mer.

Kilde: digi.no