– Et populært utrykk er at «endring er det eneste konstante», og selv om vi alle tenderer til å nikke anerkjennende til dette uttrykket når vi hører det, er det et stort gap mellom hva vi sier oss enig i – og hva vi faktisk gjør. Hjerneforskningen viser oss at vi mennesker i utgangspunktet er instinktivt og biologisk rigget til å motsette oss endring. Det moderne menneskets hjerne har ikke utviklet seg like raskt som verden rundt oss, og fungerer derfor i stor grad fortsatt ut fra hva som var hensiktsmessig da mennesket bodde i huler og jaktet etter mat på savannen i Afrika, forklarer Shelby.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no