Dette startet seksjonsleder for design, Marte, med å si under innlegget hun og fag- og personalleder, Emmy, hold under Politiets IT-enhets eget fagseminar, PIT Zone digi.

– Merkevare handler om virksomhetens sjel. Målet med merkevaren er å skape en følelse som styrker de assosiasjoner vi ønsker at brukeren skal ha til politiet. Gjennom virksomhetsstrategien og i samfunnsoppdraget setter vi ord på hvordan politiet ønsker å fremstå. Ett uttakene av merkevaren vår er den visuelle profilen og style guiden vi har i dag, sier Marte.

Les mer.

Kilde: politiet.no