Ole Andre Bråten, spesialist i organisasjonspsykologi, definerer en krise som en lite sannsynlig hendelse som når den likevel inntreffer, har en stor innvirkning. Den oppstår plutselig, uventet og uønsket, og skaper et betydelig psykologisk stress. 

Han forteller at kriser kan kategoriseres i tre grupper: 

  1. Vold, trusler, cyberangrep og andre sikkerhetsbrudd som rammer de ansatte eller organisasjonen. 
  2. Ulykker, brann og andre katastrofer.                                                                                  
  3. Virksomhetskriser.  

– Ingen stusser over at det gjennomføres brannøvelser på arbeidsplassen. Å kurse ledere og de ansatte i å beskytte seg mot cyberangrep, digital manipulering og svindel på nett er mer og mer vanlig i alle virksomheter i dag. Men å trene på virksomhetskriser er det svært få som gjør. Det til tross for at det er den mest utfordrende krisen for ledelsen å håndtere. 

Les mer.

Kilde: ledernytt.no


Annonse:

Konflikter april2024.jpeg