Helseinformasjon er kanskje de aller mest sensitive personopplysningene i samfunnet. Informasjonen ticker alle de viktigste boksene for ondsinnede trusselaktører. Informasjonen er svært sensitiv, lekkasjer har stor allmenn interesse, og eierne er svært kapitalsterke. På toppen av det hele kan det være en kilde til kompromitterende opplysninger om interessante enkeltpersoner.

 

Les mer.

Kilde: cw.no