Fokuset for kompetansesenteret blir å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

NFIMedietilsynet og Kulturtanken skal samarbeide om kompetansesenteret og er også sammen ansvarlige for forprosjektet om senterets organisering, som gjennomføres våren 2024.

Les mer.

Kilde: kulturtanken.no