I tillegg er de som bruker slike verktøy basert på kunstig intelligens (KI) mer positive enn de som ikke har prøvd.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, på oppdrag fra Datatilsynet og Teknologirådet. Det er i perioden 22. til 25. januar 2024 gjennomført til sammen 1009 nettbaserte intervjuer med et representativt utvalg av Norges befolkning i alderen 18 år og eldre.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no