Kristoffer Ryeng i Aztek mener at «Statens modell bygger på feil antagelser». Det stemmer godt overens med min opplevelse, og jeg stiller meg bak beskrivelsen.

Frode Danielsen i Digdir skriver «Vi må finansiere offentlige prosjekter smidigere». Det er et ledd i debatten om smidig produktutvikling som er krevende å forene med statens prosjektmodell, styring og finansiering.

Listen med standpunkter er lang, og formålet med dette innlegget er ikke å gå gjennom alle, men jeg ønsker å belyse hva som skjer med arbeidsplassen sett gjennom mine øyne og i kapasitet av å være lokallagsleder.

Jeg har vært ansatt i Politiets IT-enhet (PIT) i åtte år, og jeg har også vært lokallagsleder for Politiets Fellesforbund like lenge. I den perioden har jeg vært med på tre omorganiseringsprosesser i PIT i tillegg til politireformen.

Jeg mener at dersom det forsetter på samme måte, er det direkte ødeleggende for IT-utvikling i offentlige etater. Ikke minst gir det dårlige arbeidsvilkår for de ansatte.

Les mer.

Kilde: digi.no