I et debattinnlegg på digi.no løfter Legeforeningene problemstillinger rundt manglende digital samhandling, og frustrasjonen dette påfører legene i en hektisk hverdag. Vi har forståelse for at legene er oppgitt – men vi er uenig i at det er statlige fellesløsninger generelt – og Altinn spesielt – som er problemet. 

Mye kan sies om problemstillingene Legeforeningene tar opp i sitt innlegg.  I dette innlegget vil jeg begrense meg til å oppklare noen misforståelser om hva Altinn har å tilby for behandling av taushetsbelagt informasjon og si litt om mulighetene for sammenkobling av ulike systemer.

Les mer.

Kilde: digi.no