Datatilsynet fattet i juli et hastevedtak om midlertidig forbud mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, gikk så rettens vei for å stoppe vedtaket inntil videre, gjennom en såkalt midlertidig forføyning. Oslo tingrett har nå gitt Datatilsynet fullt medhold i saken.

– Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, sier direktør Line Coll.

– Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef Tobias Judin.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no


Annonse:

Bør offentlig sektor bruke sosiale medier?

Veronica Buer1000x650, Ilja C. Hendel.jpeg

Foto: Ilja C Hendel

Spor G 20.10 på Service- og tjenestekonferansen 2023 går rett til stridens kjerne, og stiller spørsmålet: Bør offentlig sektor bruke sosiale medier? 

Veronica Jarnskjold Buer (bildet) er direktør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet, og stiller med presentasjon og i debatt. I tillegg stiller Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet. Finn var med i personvernkommisjonen som la fram sin utredning høsten 2022. Og - ikke minst - kommer Vebjørn Søndersrød, advokat og ekspert på personvern.

Dette blir et spor der klare meninger brytes.