Utvikling og bruk av KI krever i mange tilfeller omfattende og inngripende behandling av personopplysninger. For å få til en ansvarlig utvikling og bruk av KI som ivaretar enkeltindividets rettigheter og samfunnets verdier, er det viktig å ta hensyn til personvernet fra start. Personvern henger tett sammen med andre grunnleggende rettigheter og friheter i et demokratisk samfunn, som ytringsfrihet og diskrimineringsvern.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no