Mange norske virksomheter ønsker å bli datadrevne. Altså at avgjørelser de treffer, om alt fra produktutvikling til drift og vedlikehold, primært skal være basert på innsamlede data.

Men nå har en Cambridge-professor publisert en vitenskapelig artikkel som viser at data aldri er objektive.

Med dette pluss min egen forskning som bakteppe, har jeg et råd til alle som har ambisjoner om å bli datadrevne: La også erfaringer og intuisjon få rå litt innimellom.

Les mer.

Kilde: gemini.no