Digdir har undersøkt hvordan brukskvaliteten på tvers av offentlige digitale tjenester påvirker digitalt utenforskap. Brukskvalitet handler om at brukerne av en digital tjeneste finner, forstår og får til. Brukskvalitet i det offentlige inkluderer hele brukeropplevelsen på tvers av kanaler, digitale løsninger og aktører. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen:


IngerLiseBlyverket1000annonse.jpeg

Alt om konferansen


 

For vanskelige tjenester og for lite hjelp å få

Utfordringene med brukskvalitet på tvers av offentlige digitale tjenester er på ulike nivå. Alt fra ulike måter å løse enkle brukeroppgaver på, som for eksempel plasseringen av knappen for innlogging, til hvordan organiseringen av offentlig forvaltning får konsekvenser for brukeropplevelsen.

Digitalt utenforskap rammer de som ikke har tilgang til digitale verktøy eller teknologi, eller møter andre barrierer for å bruke digitale tjenester. Utenforskapet forsterkes når brukskvaliteten i digitale tjenester ikke er god nok og når hjelpen er lite tilgjengelig. I tillegg er det ofte vanskelig å gi hjelp, fordi vi ikke har digitale fullmakts- eller representasjonsløsninger som gjør det mulig å opptre på vegne av andre i digitale tjenester.

Les mer.

Kilde: digdir.no