Stramt arbeidsmarked gir muligheter for å ansette flere av dem som står utenfor arbeidsmarkedet, og kanskje har gjort det lenge. Et betydelig antall norske virksomheter er opptatt av å inkludere. Vi har i vår forskning snakket med ledere og ansatte i virksomheter som har god erfaring med å ansette og holde på personer rekruttert gjennom Nav-systemet.

Hva kan vi lære av dem?

Et fellestrekk hos lederne er at de viser omsorg. Ikke omsorg som utelukkende begrenser seg til arbeidsplassen og til arbeidstageren som ansatt, men som retter seg mot hele mennesket.

Les mer.

Kilde: bi.no