Fra ChatGPT til "Siri" eller "Anna": Alle har de til felles at de er avanserte språkmodeller som kan svare på spørsmål. Svarene både forbløffer og bekymrer, og mulighetene som kunstig intelligens gir, blir for tiden ivrig diskutert.

Mindre og mer spesialiserte chatboter har egne utfordringer. De ble tydelige da Nav våren 2019 lanserte chatboten "Frida".

Hvordan kunne chatboten svare innbyggerne best mulig? Det ville førstelektor Guri Verne og professor Tone Bratteteig finne ut av ved å forske på ordvekslingene mellom Navs brukere og chatboten. 

Les mer.

Kilde: forskning.no