Bli kjent med hverandre og skap trygghet

Et team er noe du bygger både gjennom individuell coaching og sammen med hele teamet. La de ansatte jobbe sammen i ulike konstellasjoner og grupperinger. Bli kjent med hver og en, og la de andre bli godt kjent med hverandre. Jo mer dere vet om hverandres ferdigheter, desto bedre samarbeider dere.

Sørg for å få frem de som ikke sier så mye slik at alle får mulighet til å komme med sine meninger. Vær til stede, oppmuntre og gi bekreftelse. Fortell hvordan du selv har det, hva som gjør deg glad, og om dine mangler. Når andre tør å bli mer personlige, bygger man trygghet i gruppen og begynner å stole på hverandre.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no