Først i 2023 skulle det gå opp for oss at kunstig intelligens (KI) har kraft i seg til å endre hvordan vi jobber og løser oppgaver. De fleste som skriver om KI, synes nå å være mest opptatt av å advare. Sist ut er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som vil ha regulering av KI så fort som mulig og ønsker å få med seg andre land.

Omtalte scenarioer er blitt til realiteter

Hadde ministeren fulgt med i timen, burde hun ha fått med seg at EU i 2021 fremla forslag til regulering av KI. En omfattende høring er gjennomført, og innstillingen skal opp til sluttbehandling i løpet av året. Ett problem er at utviklingen innen KI går mye raskere enn regulantene forestiller seg. Mye av det EU i 2020 og 2021 omtaler som scenarioer, er allerede realiteter.

Fra 2018 til høsten 2021 satt jeg i «AI Stakeholder Group», som var oppnevnt av EU-kommisjonen. Hensikten var å gi råd til kommisjonen om KI. EU-institusjonene var skeptiske, men mye av skepsisen gikk delvis over da de forsto hvilken enorm konkurransekraft som ligger i teknologien. Kombinasjonen av europeisk demokratitradisjon, åpenhet og tillit ble sett på som en stor europeisk konkurransefordel.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no