– Bærekraftsrapportering er en oppgave som vil treffe alle bedrifter, og tar det for lang tid får det for høy kostnad for norsk næringsliv, sier Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør i Brønøysundregistrene og hovedtaler på Service- og tjenestekonferansen 2022. - Å bruke mye tid på rapportering går raskt utover verdiskapingen, noe som ikke er spesielt bærekraftig i seg selv.

– Det er gjennom systematisk samarbeid at en skaper grunnlag for innovasjoner og nye løsninger. Og det er her vi ser at samspillet med DigitalNorway er en logisk videreføring av ting vi har gjort over lang tid, sier Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene.

Onsdag 27. april underskrev Brønnøysundregistrene og DigitalNorway en samarbeidsavtale som tar sikte på å koble norsk næringsliv enda tettere på arbeidet Brønnøysundregistrene gjør og tjenestene de tilbyr.

Les mer.

Kilde: digitalnorway.com