Bransjenormen skal bidra til at kundene kan ha kontroll over egen økonomi, uavhengig av digitale ferdigheter og utvikling. Normen angir minimumskrav, og dermed er det fullt mulig å tilby bedre tjenester enn det som er angitt i normen.

Les mer.

Kilde: finansnorge.no