– Det offentlige er den største tekstprodusenten vi har her i landet. Det er åpenbart at språkmodeller som ChatGPT og Google Bard kommer til å påvirke og effektivisere arbeidet i sektoren. Men da gjelder det å holde hodet kaldt. Jeg tror ikke det er mange innbyggere som etterspør mer tekst fra det offentlige.

Det sier Jo Christian Oterhals, utvikler i NTB.

– Nøkkelen for offentlig forvaltning bør være at tekstene som produseres, skal være kortere, klarere og færre enn i dag. Hvis man oppnår det, har man fått til et reelt paradigmeskifte som vil være til nytte og glede for nordmenn flest, slår Oterhals fast.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no