Samarbeid og åpenhet er forutsetninger for at vi kan lykkes med å lage bedre offentlige tjenester ved bruk av KI. Sammen med Nora.ai, et samarbeid i akademia, har Digitaliseringsdirektoratet derfor laget en oversikt over 150 offentlige prosjekter, som utforsker bruk av KI.

Kommuner utforsker bruk av KI

Så langt har tre spennende kommunale prosjekter blitt kartlagt i oversikten:

Trondheim kommune arbeider blant annet med en risikomodell for sykehjemsopptak. Prosjektets hovedmål er å tidlig identifisere risikofaktorer ved sykehjemsopptak.

Bærum kommune har utforsket bruk av kunstig intelligens for automatisk kartlegging av kommunal felles kartdatabase for å forenkle og effektivisere saksbehandling.

Tilsvarende har Kristiansand kommune et prosjekt kalt KartAi. Hensikten med prosjektet er å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker, gjennom å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av KI. I tillegg skal det utvikles automatiserte prosesser for dialog med innbyggere og grunneiere.

Les mer.

Kilde: digdir.no