I en tidligere artikkel beskrev jeg modellen «kjernekvadranten» (Ofman, 2000), som identifiserer vår kjernestyrke, hvilket overslag eller fallgruve vi lett havner i når vi bruker for mye av vår styrke, samt hvilket utviklingsområde og «allergi» vi har.

Denne modellen er utviklet på personlige egenskaper, men Henning Bang har vist at den kan være nyttig i arbeid med organisasjonskultur.

Alle har spesifikke styrker

Modellen fremsetter at alle kulturer har spesifikke styrker, som er fremtredende og preger samhandling i organisasjonen. Disse styrkene kan ses som de levde verdiene, med andre ord hva slags innstilling eller atferd som verdsettes i organisasjonen.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no