De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført ca. 550 tilsyn med kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. En gjennomgang av tilsynene viser at Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket om krav til kontroll og oppfølging av kontraktene i sju av ti tilsyn, der dette ble kontrollert.

- Vi oppfordrer derfor alle offentlige virksomheter til å ta den nye veilederen i bruk. Det er viktig at krav som stilles til leverandørene følges opp med kontroll. Offentlige oppdragsgivere har en unik mulighet til å hindre arbeidslivskriminalitet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Lenke til veilederen.

Les mer.

Kilde: arbeidstilsynet.no, anskaffelser.no