De tre nominerte var Sykehuspartner, Skatteetaten og Statens vegvesen.

Norsk Kundeserviceindeks (KSIndeks) er Norges største kundeservice-undersøkelse. KSIndeks måler eksisterende kunders opplevelse av den servicen som er blitt gitt av bedriftens kundesenter/ kundeservice/kontaktsenter. Det er altså bedriftens egne kunder som gir tilbakemeldinger på hvordan de opplever kundeservice.

Det ble delt ut hele 10 priser under festmiddagen på Kundeservicedagene.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no