Personvernkommisjonen la frem sin utredning høsten 2022. Forbrukerrådet støtter kommisjonens konklusjoner og anbefalinger, og har samtidig flere innspill hvordan forbrukernes personvern kan ivaretas.

– Ansvarlig teknologiutvikling forutsetter at personvernet tas på alvor av myndigheter og virksomheter. Dessverre ser vi gang på gang at dette ikke er tilfelle, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet

– Dagens personvernregelverk må følges opp og håndheves tøffere. Det er også et klart behov for at det tas politiske grep for å sikre personvernet vårt i møte med ny teknologi.

Les mer.

Kilde: forbrukerradet.no