Samarbeid på tvers for gi unge informasjon på ett sted

DigiUng involverer flere titalls aktører fra statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og akademia.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum berømmer virksomhetene som har deltatt i prosjektet for å jobbe annerledes, tenke nytt og ikke minst tenke sammen.

– DigiUng er opptatt av dem det gjelder, nemlig brukerne av nettstedet. Det er fint å se at ulike virksomheter kan samarbeide på tvers for å gi unge den informasjonen de trenger på ett sted. Dette er til inspirasjon for andre, sier Vedum.

Helhetlig tjenester og forbedret brukeropplevelse

Juryen skriver at DigiUng kan vise til konkrete resultater med helhetlige tjenester og kraftig forbedret brukeropplevelse. Tiltaket leverer lett tilgjengelig, kvalitetssikret informasjon og veiledning og gode tjenester til sine brukere. Et titalls virksomheter samarbeider om programmet, som ledes av Helsedirektoratet og driftes av Bufdir.

Juryen av Bedre stat-prisen har bestått av direktør for DFØ, Hilde Singsaas, professor emeritus i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, konsulent og tidligere NAV-direktør, Joakim Lystad, områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland og forskningssjef, Concept/NTNU, Gro Holst Volden. 

Årskonferansen – en bedre stat, er et resultat av at DFØ har slått sammen Forvaltningskonferansen og Styringskonferansen til en faglig større og mer helhetlig, årlig møteplass. Begge konferansene har lange tradisjoner, med over 1000 deltakere hvert år.

Kilde: dfo.no