Tverrsektorielt er et begrep som stadig befester seg innen offentlig sektor. For å skape sømløse tjenester for innbyggerne må sektorene bygges ned slik at samarbeidet kan bygges opp. Gjennom de siste årene har det skjedd store endringer i deler av offentlig sektor. For eksempel "Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlige sektor 2019 - 2025", som har gitt en boost til arbeidet.

Annonse for Service- og tjenestekonferansen 2023:

Når skal du snakke med innestemme.png

Bryte ned siloer

En rekke prosjekter i både stat og kommune jobber iherdig for å sette brukerne i sentrum. Innbyggere som trenger hjelp blir i dag kasteballer i et system noen har tatt doktorgrad i. Folk flest ønsker ett sted hvor de kan henvende seg for hjelp, og de ønsker ikke å forholde seg til hvilken del av forvaltningen som har ansvaret. Derfor må virksomhetene samle seg for å finne gode løsninger sammen. Kommunikasjonsfolk har en viktig rolle i dette arbeidet. Når siloer skal brytes ned, og samarbeid skal skapes på tvers så er kommunikasjon en nøkkelfaktor. Det er på mange måter kommunikasjon som binder alt arbeidet sammen. Alle prosessene krever nemlig solid kommunikasjon og forankring på alle nivå, og ut mot alle sentrale interessenter. Det er ikke bare snakk om forankring mot etatene i stat og kommune, men også mot næringslivet og interesseorganisasjoner.

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no