Gode samarbeidspartnere er derfor en nøkkel. Prosjektet Barna først! kan bidra til å styrke tverrfaglig arbeid i Gausdal. Nå er de en av tre kommuner som tar sats for å styrke det helhetlige arbeidet med barn og unge.

Selv om de nordiske landene er kjent globalt for sine velferdsstater, øker de sosiale ulikhetene. Antall barn og unge som faller utenfor skole og fritidsaktiviteter i Norge er høyt. Samtidig øker henvendelser til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Nå vil Kavlifondet og Centre for Evidence and Implementation (CEI) sette barna først, og fornye og forbedre innsatsen i tre lokalsamfunn.

Det står ikke på tilgangen på tjenester, men behovet for prioritering og systematisering av arbeidet. Dette er både BUP-leder på Bryne, Jarle Klippen og direktør i CEI, Arild Bjørndal enige om.

Les mer.

Kilde: ks.no