- Denne avtalen skal bidra til kompetanseheving, og blir viktig i arbeidet med å oppfylle Asker kommunes mål om gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne. Et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv vil også være et viktig steg på veien til å skape trygge sosiale møteplasser og arrangementer for hele befolkningen, sier ordfører Lene Conradi.

- I tillegg til at avtalen gir oss konkrete verktøy, setter vi også med dette likeverd og inkludering på dagsorden, og vi sender et tydelig signal, fortsetter ordføreren.

Les mer.

Kilde: asker.kommune.no