Molander mener at arbeidsmiljø er et sterkt undervurdert virkemiddel for mange ledere. Han påpeker at dette er noe vi veldig ofte tar for gitt og noe vi assosierer med ting som ikke er direkte relatert til den jobben hver enkelt gjør eller kjerneproduksjonen i bedriften.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no