- Arbeidsgivermonitoren er en viktig kilde til kunnskap om og forståelse av utfordringsbildet som tegnes for kommunesektoren som landets største offentlige arbeidsgiver, sier administrerende direktør, Lasse Hansen. – Men selv om utfordringene er mange, og på mange måter stigende siden forrige måling i 2021, er det også viktig å huske på at omstillingsdyktige kommuner og fylkeskommuner også ser muligheter, sier Hansen. Årets utgave av Arbeidsgivermonitoren viser for eksempel at innsatsen for å øke omfanget av heltid ser ut til å gi resultater.

Les mer.

Kilde: ks.no