Vi må nå ikke gi slipp på muligheten til å skape et innbyggerdrevet helsevesen, utviklet gjennom privat-offentlig samarbeid, hvor norsk helsenæring og e-helseforskning er sentral, og med en styringsstruktur som gir digitaliseringen entydig retning og et løft i fellesskap.

Les mer.

Kilde: cw.no