Er du leder og følger med på hva som forventes av deg, så kan du umulig ha unngått å kjenne på at du «må» prioritere psykologisk trygghet. Veldig mange snakker nå om hvor viktig psykologisk trygghet er, men færre snakker om hvor vanskelig det kan være å få til.

Les mer.

Kilde: nhh.no