En revolusjon er på trappene innenfor offentlig forvaltning. Tilgang på store mengder relevante digitale data og økende muligheter for å behandle informasjonen ved hjelp av kunstig intelligens, gjør at oppgaver som tidligere måtte behandles manuelt kan overlates til hel- eller halvautomatiserte prosesser.

På den ene siden representerer utviklingen en mulighet for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag for avgjørelser, noe som vil komme enkeltmennesker og samfunnet til gode. På den andre siden frykter enkelte at feil bruk kan lede til systematisk forskjellsbehandling av grupper i samfunnet.

Det er også bekymring for en økt fremmedgjøring av beslutningsprosesser, hvor enkeltpersoner blir utsatt for avgjørelser tatt av datamaskiner som få eller ingen helt klarer å forstå seg på.

Les mer.

Kilde: kommunal-rapport.no