− Senteret for et aldersvennlig Norge jobber i tråd med våre verdier og FNs bærekraftsmål. Den gode dialogen og sparringen vi har hatt, ikke minst med de andre partnerne, har vi tatt med oss internt og ut til våre medlemmer når det kommer til bevisstgjøring, forteller Eirik Kanck, regionleder i UN Global Compact.  

− Aldersvennlig utvikling er bærekraftig utvikling. Med UN Global Compact Norge har vi en solid partner med på laget, forteller Nina Myklebust som er ansvarlig for senterets partnerskapsordning.   

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no