I arbeidet med kåringen av årets tegn 2023 ble publikum bedt om å sende inn forslag. Det kunne være et tegn de mener har preget 2023, et tegn som var nytt for innsenderen det året, eller et tegn som innsenderen syntes var særlig spennende. Det kom inn mange gode forslag, og juryen bestemte seg for tegnet IKKE-BINÆR, som betyr at en person ikke identifiserer seg med noe kjønn.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no