I møte med virksomheter som lykkes med tverrfaglig samarbeid ser vi at lederne endrer atferd. Lederne er tett på verdiskapingen, gir klare og tydeligere retning og mål, og gir samtidig slipp på oppgaveløsningen. Ledere fasiliterer samarbeid og sikrer at alle deltar med sin kunnskap og kompetanse på målene. Om noe skjærer seg, er lederen der for å hjelpe til, men først og fremst som en tilrettelegger. Medarbeiderne får ta ansvar for det aller meste selv. På denne måten motiveres de selv til å finne løsningene. 

Les mer.

Kilde: ledernytt.no