"Hei! Digdir har starta opp eit arbeid med å få på plass ein samla portefølje over krav og anbefalingar. (…) Vil du stille til intvervju via Teams ein gong neste veke?" Slik omtrent lydde innleiinga på førespurnaden vi sendte til ca. 20 verksemder desember 2020. Det var starten på eit prosjekt med brukaren i fokus.

Vi var ærlege på at vi ikkje visste best, og heller ikkje hadde løysinga på behovet før vi starta arbeidet. Og, kva var eigentleg behovet? For å finne ut det, gjorde vi omfattande undersøkingar blant brukarane.

Les mer.

Kilde: digdir.no